Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1505
Ludomsky testes — Item nobilis Dobrogostius de Ludom ducit testes erga nobiles Benakonem, Petrum et Paulum de Roswarowo: primus Andreas Skrzatusky, secundus Stanislaus frater Nyerode de ibidem, tercius Augustinus de ibidem, quartus Johannes de ibidem, quintus Michael de ibidem, sextus Johannes Nyeninsky — Rota:

Taco gym pomoz bog + Jaco to
ʃwącymy Jʃze to ʃzto [grziwen] cop
ktores pan Sandziwogy Szurza
zowa dąl panu Marczynowy Mecz
nicowy poznanʃkemu Szeʃzwano
wa wtich pyenadzach Szandzy
woy vrzazowʃky trzymal ludo
mye anygo wʃdal alys ʃpyelna
vybral tygiʃte ʃto cop etc.