Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1503
De Ganthkÿ iurabit — Item nobilis Nicolaus de Ganthky peremptorie in proximis terminis particularibus iurabit erga generosam Katherinam de Chudzycze sub tali Rotha:

Tako mi pomoʃz
bog yʃwyanthi + Jako dzÿʃcheyʃcheý datÿ
naroczech wyelkych thu nÿemoglem bÿcz
tegodla yʃzem nÿemoczen byl[a] prawą
nyemoczą othboga ʃloʃzoną [anyeʃʃmiʃlo
na] anÿeʃeʃmi(i) ʃloną