Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1502
Othusz testes — Item nobilis Nicolaus de Otusz ducit testes erga nobiles Nicolaum de Pozarowo et Parzysz de Lubowo: primus testis Nicolaus de Chomancicze, secundus Albertus Owyczka de Conarzewo, tercius Miroschek de Wyanczkowicze, sed eo non wlt perdere, quia est sibi avunculus germanus, quartus Petrus de Dambrowa, sed eo eciam non wlt perdere, quia est dominus suus — Rotha:

Tako gym pomoʃz bog + Jako Micolaÿ
Othuʃzkÿ powoczechoweÿ ʃmÿerci tam
giʃte vothuʃchu ʃladu nagem
ʃze býl
parzyʃz ymicolaÿ pogego ʃmercÿ popu
ʃteÿ rancze pobuthcze Sÿeʃtrze ypo
woczeʃche ʃynu geÿe Citerdzeʃci grÿ
wen goʃchy ʃchyrokÿch ydzeʃchÿanci
grzywyen zacobili nÿepobral ýnÿczʃz
nyewʃząl pogego ʃmercÿ czoʃbÿl Nami
colagýa anaparzyʃza mýalo przÿcz