Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1501
Crzÿszewniczskÿ testes — Item nobilis Johannes de Crzyschewnikÿ ducit testes erga Nicolaum de Wÿslawicze: primus Falibog de Sczÿthnikÿ, secundus Albertus de Parua Sczythniky, tercius Johannes Gandkowskÿ, quartus Sczedrzyk de Sczedrzykowycze et isti sciunt de facto, quintus Nicolaus Tarnowskÿ, sextus Petrus Tarnowskÿ — Rotha:

Tako gym pomoʃzi bog iʃwyanthy +
Jako othem výedzą ...
Jako tho ʃwyathczą yʃze Ma
czek Crzyʃzewniczaky yʃwim ʃinem Ja
nem wydzerʃzal trzecýą czancz Crzÿ
ʃzewnikÿ oyąnʃz Mikolay wyʃlaw
ʃky zalowal mÿmo trzydzeʃzci lath nÿʃgo tengiʃti Micolaý prawem
zaʃwal