Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1499
Parzysz testes — Item nobilis Parzysz de Sokolniky ducit testes erga nobilem Dorotheam conthoralem Blisborii de Pomarzanowycze: primus Johannes Giwensky, qui circa factum fuit, secundus Sandiwogius de Przestanowicze, tercius Przeczslaus de Minori Luthom, quartus Thomas de Nossalowo, quintus Janussius de Gedzyno, sextus Raphael de Strzesmino — Rotha:

Tako gemu pomoʃz [p] bog yʃwyanthy +
Jakoʃ(m) ya zaparzÿza ranczyl yprzythem
byl ytim pyenyadze otliczal dzewyancz
dzeʃʃyanth griwyen przeʃdwu copu
amÿedzy tymÿ pyenyandczmý pyancz
dzeʃʃyanth grzywen ypyancz (Grziwen) praʃkych
aoʃtatek poʃpolnyey moneti geʃze pa
rzyʃz poʃzyczyl bliʃborowÿ manʃzu
panÿe dorothye ʃpomorzanowycz
(arzekaczeÿ) (panÿe) (dorothiey) ona
czwarthą czanʃtcz dzedzinÿ biʃ[aʃ]drowa
nazaʃtawa

Johannes Giwensky iurabit: