Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1498
Prandno testes — Item nobilis Philipus de Prandno ducit testes erga Mathiam de Pyescischyno: primus Pakosch de Glinky, secundus Nicolaus Jagodzynsky, tercius Borek Ruschyeczky, quartus Przeczslaus Volonowsky, quintus Laurencius Vitakowsky, sextus Johannes Borkowsky — Rotha:

Tako gým pomoʃz bog yʃwyanthi + Jako
tho ʃwyathczą yʃze pan Mroczek cleʃczew
ʃký wÿdzerʃzal trzeczyą cząncz trzeczye
czanʃzcÿ pyeʃciʃyna mÿmo trzydzeʃzczy
lath ypotem yego ʃzyn filipp trzy[ʃzý]
lata octorą czaʃcz Maczko zalowal