Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1496
Nicolaus de Gorka testes — Item nobilis Nicolaus de Gorka Minori ducit testes erga Clementem ortulanum olim de Gorka: primus Schamek Gorzÿthsky, secundus Gregorius Gorzyszkÿ, tercius Geroslaus Gorzýdsky, quartus Pelka de Gorzýcze, quintus Schamek de Gorzycze, sextus Stanislaus de Opalenÿcza — Rotha:

Tako gym poʃzÿ bog yʃwyanthi +
Jako tho ʃwyanthcza Jʃze Mikolaÿ
Sgorkÿ nyewʃzal polowycza ymiena
dwu volu ybyka Crowy gedneÿ
Sczelanczem Oʃmi ʃwÿný dwanaʃcze
cur zytha Oʃzyminÿ polowycza tego
wʃzgo