Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1495
Ortulanus testes — Item laboriosus Clemens kmetho alias ortulanus de Gorka ducit testes erga nobilem Schymkonem de Gorka: primus Nicolaus de Srzodka Taturlicz, secundus Swyanch Byernathskÿ de Srzothka, tercius Mathias Frano de Nagrodowycze, quartus Cunath de Crzyszewniky, quintus Swÿanch de Crzÿszewnÿkÿ, sextus Johannes de Zemýno ortulanus et nobilis Gywan de Jaroslawycze, qui debet recipere super animam alias &gduòzytczòzancz&, quod ibi erat, quia eadem bona super decretum dominorum noluit, prout in rotha est clare notatum — Rotha:

Tako gym pomoʃz bog yʃwyathÿ +
Jako tho ʃwyathcza Jʃze Szýmek Sma
leÿgorký wʃzal dawo woly ybýka
crowa yedna Sczelanczem Oʃʃmÿ ʃwý
nÿ duanacze Cur Zytho Oʃzÿmÿną
Tego ʃwʃchego polowyczą ʃdzyl iako
pyancz grzywyen
... Gy
[wal]wan ... gduʃchÿ wʃzancz yʃzemtam byl yʃze
tego ymÿena [naʃi] napanʃkÿ ʃkaza
nÿe nÿechczano dacz