Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1428 Pisarz: 45 Numer roty: 1494
Pakosch testes — Item nobilis Pakosch de Trzek ducit testes erga Petrum tabernatorem de Clesczewo: primus Albertus Szÿchowsky, secundus Nicolaus Szychowsky, tercius Johannes Szÿchowsky, quartus Andreas Szychowsky, quintus Mathias Pyenkowsky, sextus Petrus de Wyslawicze — Rotha:

Tako gim pomoʃz [pomo] Bog yʃwyanthi
+ Jako tho ʃwya[t]tczą ÿʃze pyotr ʃze
cleʃczewa ʃzedl ʃamoczÿwarth [p] wpa
koʃchew Sad yrwaligego Cruʃzkÿ
Atamo kedy pachos priʃche[d]t ychczal
gÿ vczandzacz tedy ʃyanmu vczandzacz
nÿedal poranÿu pakoʃcha Atamo
czo ʃzą gemu doʃtalo tho ʃzya gemu
doʃtalo zagego poczÿanthkem