Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1427 Pisarz: 45 Numer roty: 1492
Jaracz — Item dominus Jaracz de Welina debet peremptorie iurare erga generosam Zalassowszka super proximos terminos particulares:

Tako yemu pomoʃzÿ Bog
Jako czʃzo zayanl moÿ pacholek nagar
byech dzÿewÿanczoronaʃcze Skotha tho
gÿ zaÿanl namem praueÿ dzyedzÿnÿe
anÿenazalaʃʃowye