Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1437 Pisarz: 43 Numer roty: 1487
Glynyeczsky — Item nobilis Nicolaus Ruthsky peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus erga nobilem Stanislaum Gl[y]neczsky — Rota:

Taco my pomoʃz bog Jʃze
ʃtý rzekl [ný twoy ale moy
alecz go nyechcza vroczicz]
przetpanyczi nyeʃt [moy] (yego) ale
[myego oczcza alego vroczicz]
[nyechcza] moy alego wroczicz
nyechcz anemąm twego nycz
vroczicz