Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1437 Pisarz: 43 Numer roty: 1484
Item Wyschotha de Bytin ducit testes erga nobilem Zachariam Chanschynowskÿ: primus testis Nicolaus Swyekothskÿ, secundus Petrus Camenewsky, tercius Johannes de Wyanczkouice, quartus Petrus de Wyanczkouice, quintus Michael de Pozarowo, sextus Sandivogius de Bobolczino — Rota:

Taco gym pomoʃz bog + Jaco tø
ʃwaczø Jʃze wiʃchota nyeyachal
ʃdzezacza taco dobrimý yaco ʃząm
aweczterdzeʃczy potleyʃchych gw
altem przeʃʃzecz granicz nadzedz
yan yego Chaʃynowo vzapuʃt
vzagayoni ynevrabyl czterdzey
ʃczy dambov Szolacz rodzaczich