Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1437 Pisarz: 43 Numer roty: 1482
Mleczco iurabit — Item nobilis Johannes Mleczco peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus erga generosam Dorotheam de Lussowo — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jʃze czo mya
ozalowal Mycolay luʃʃowʃky othma
czerze ʃwey abych ya yachal ʃzedwemą
taco dobrimý yacom zam aweduu
dzeʃtu potleyʃchich gwaltem nadze
dzyna luʃʃowo wyanno wzapuʃt
dwoyecz Szedwemą panýczema aʃzeʃcza
nacze kmyoth gwaltownýe yvira
bycz pyanczdzezant cop drzewa yp
yancz geʃchenyew ydambecz tegom
nevczinýl aný vzithcu mąm.