Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1437 Pisarz: 43 Numer roty: 1481
Mleczco iurabit — Item nobilis Johannes Mleczco peremptorie iurabit erga sororem suam germanam — Rota:

Taco my pomoʃz bog + Jze
czo mya ozalowala Szoʃtra mo
ýa opozag abichem poczal placzicz
potrzech leczech tych yem yey nye
poczal placzicz anym wynowat
dwadzeʃcza grziwen pozagu adze
zancz grziwen wipraui