Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 43 Numer roty: 1479
Petrus Slap iurabit — Item domini decreverunt, quod dominus Petrus Slapdebet iurare erga nobilem Jaschconem alias Johannem — Rota:

Taco mu pomoʃz bog + Jaco
kedyma Jaʃchek obeʃlal pa
nyczem hyʃbýchmi vroczil
albo dal czloweka rzeczonego
mýcolaya kozak napanʃke
ʃkazene wtý czaʃý vmpne
nyebyl oʃzadl aný moý byl