Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 43 Numer roty: 1478
Kmetho de Dambrowa testes ducit — Item kmetho Paulus ortulanus de Dambrowa Maiori ducit testes erga nobilem Jaschconem alias Johannem de Dambrowa: primus Michael Kerzsky, secundus Andreas Crupca de Scorzewo, tercius Wincencius de Szocolowo, quartus Nikel olim Turowsky, quintus Nicolaus de Wyanczcowicze, sextus Johannes de Neproschewo — Rota:

Taco gym pomoʃz bog + [Jʃzý] Jaco
to ʃwaczmý Jʃze Jaʃchek ... (Jan) bye
zal [zamooʃm] zamoczwarth
taco dobrými Jaco ʃzam a ʃze
dwudzeʃtu pothleyʃchich yranil
nadrodze czo gydze powʃchý
pawla yedna rana krwawa
gwaltem