Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 43 Numer roty: 1474
Dambrowsczy testes — Item nobilis Jaschek et Dobrogostius de Dambrowa ducunt testes erga Johannem kmethonem de Dambrowa: primus Sandiwogius Pyetrzsky, secundus Martinus Pyetrzsky, tercius Andreas Pyetrzsky, quartus Jaschek Drogoczsky, quintus Michael Drogoczsky, sextus Petrus Krzesthcowsky — Rota:

Taco gym pomoʃz bog ... Jaco tø
ʃwyacza, Jʃze czo wʃzaly Jaʃchek, ydobrogoʃth Sdambrowy cztyrzý
voly yplug to wʃzalý naʃwem
prawem naroly aon orze ale nye
nadrodze