Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 43 Numer roty: 1473
Episcopus Poznaniensis iurabit — Item reverendissimus in Christo pater et dominus, dominus Stanislaus Dei Gracia Episcopus Poznaniensis iurabit super sacrum Ewangelium in proximis terminis particularibus peremptorie erga nobilem Johannem Comorniczsky — Rota:

Taco mý pomoʃz bog yʃwyata ewan
gelia Jʃzem nyemal brata mego
rodzonyego nyeboʃczika ʃtaroʃtý pye
nądzy ygego [dzacz] dzatek tedy kedy
Comorniczʃky pozywal dzathky yego
ykedy [pow] poʃwy cląd ydzyʃz gych
nyemąm