Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 43 Numer roty: 1465
Krzestcowsky — Item nobilis Albertus de Krzestcouicze peremptorie in proximis terminis particularibus iurabit erga dominum Dobrogostium Colensky — Rota:

Taco my pomoʃz ...
Jʃzem byl nyemoczen ywranachem
lezal tedy kedym myal prziza
gacz Colenʃkemu