Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1436 Pisarz: 43 Numer roty: 1461
Item nobilis Johannes de Krzizewniky iurabit erga nobilem Przeczslaum de Gwyasdowo — Rota. etc.:

Jzem
nyeraczil zaʃwego ʃtriya rodzon
ego Januscha gorʃkego ÿʃz nemyal
[al] wʃdacz Swey zene Jachne ʃtą
grziwen naʃwem gymenu dlą
pozagu pyanczdzezanth grziw
en ydlą waną pyancz dzezanth
grziwen