Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 146
Item idem Dobeslaus ducit contra eundem: primus Drogomir Poszarofszky, Miroslaus filius Stopircze, Nossilinszky Petrek, Petrek Kykofszky, Nemerza Jaroszofszky, Andreas Gluchofszky:

Jakoto ʃwaczimi iʃz [dobeʃlaf] Staʃzek
nevczinil na dobeʃlawa nigedne ʃcodi opolgedneonay[d]cze 10 1/2 grziuen