Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1455
Jarandus testes — Item nobiles Swyachna cum Jarando marito suo ducunt testes erga nobilem Nicolaum Gemyelensky: primus Johannes de Zaparcyno, secundus Thomas Nossalewsky, tercius Albertus Wargowsky, quartus Johannes Welzinsky, quintus Mirzon Welzinsky, sextus Naram Welzinsky — Rota:

Taco gym pomoʃz bog + ... Jaco tho
ʃwacza Jʃze Jaranth ʃyaranthowa
nye oraly roley gwaltem nyeroʃzmye
rzoney nyʃzly czʃzo oraly ʃwą prawa
rolą aný nadwu yego polu roʃzdzelo
nu oraly