Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1454
Choyniczsky iurabit — Item domini decreverunt, quod nobilis Johannes de Choynicza debet iurare peremptorie in proximis terminis particularibus erga nobilem Andream Ceradsky — Rota:

Taco mý
pomoʃz bog +. Jaco czo namya zalo
wal Jandrzey czeradczʃky bych Jemu
lyʃt myal dacz nawyczlenye dzedzyni
polowicze czeradza nowego Jaco weder
cowy lyʃt omąwya tego mu nyeʃzna
ya ...