Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1453
Scora testes — Item strennuus Petrus Scora de Gay subiudex Poznaniensis ducit testes erga nobilem Derslaum de Roswarowo: primus Michael de Rogowo, secundus Janussius de Mlini, tercius Nicolaus de Sandzino, quartus Benak de Bithin, quintus Andreas de Ceracz, sextus Wirzbantha advocatus de Oborniky — — — Rota :

Taco gym pomoʃz bog + ... Jaco tho
ʃwacza, Jʃze pan pyotr Scora pod
ʃandk poʃznanʃky widzerzal gacz
prog ycolo nadzewaczy ʃtop mimo
trzy lata ...