Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1452
Kmethones de Szidowo iurabunt — Item kmethones de Szidowo videlicet Clymuth, Johannes, Mathias, Andreas, Martinus peremptorie in terminis particularibus proximis peremptorie iurabunt erga nobilem Nicolaum Krzischcowsky; quilibet per se iurabit — Rota:

Taco mý pomoʃz bog + ... Jʃze
m byl praua nyemocza nyemoczen
othboga ʃlozoną tedy kedym
myal rok ʃpanem mýcolayem na
poroczkach yaco kxagny omawaya