Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1451
Febronia ducit testes — Item generosa domina Febronia una cum filio suo de Crampewo ducit testes erga magnificum dominum Przetpelconem de Cosznyn: primus Petrus Slachczinsky, secundus Johannes Noschcowsky, tercius Paulus Placzcowsky, quartus Mathias Jezersky, quintus Stanislaus Byalowasch Zalethsky, sextus Mathias Grzibowsky — Rota:

Taco mam
pomoʃz bog ... Jaco to ʃwacza Jʃze [pana]
paný febronya Swým ʃzynem Szmaczeyem
Skrapyewa nevrabyla [d] poltoraʃta prze
rabli [y] przezedcztir dww zaclathnu ydwu
branynu gwaltowne wedwunaʃcze Szoberow
nich awoʃzmidzeʃanth podleiʃchil ynevilovi
rib (narczeline) taco dobrich iaco dvadzeʃcza grziwen yedno
tu gdzezey [podano] (wʃdano) nawedercow y vidzerzala trzi lata
dobrowolno nawedercow