Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 145
Testes Dobeslai de Quilcze contra Benaszkonem: primus Stephanus Quileczszky, qui pecuniam portavit, Stephanus de Poszarowo . . de Nossalewo, Petrassius Slomofszky, Step . . Boruchofszky, Paulus Welszinszky:

Jakom [poʃʃlem bil] penøndze noʃʃzil-m ʃt<...>
drzewe niyʃz ʃcodø vczinil, ...
... Jaco toʃwaczimi iʃz dobeʃlaf poslal
dzewe niʃzli ʃtkodø vczinil Staʃzek