Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1449
Item domini iudicio presidentes decreverunt, quia religiosa Cristina abbatissa de Owenska peremptorie iurare debet in proximis terminis particularibus erga nobilem Miroslaum Nowowesky etc.:

Taco my pomoʃz +
Jʃze czlowek Maczey Szagrodnik ten
oczktoryʃz (mą) (byl) Miroʃlaw novoweʃky mą
poʃwal abychmu praua Sným nepo
mogla vmpne wraduyewe nebyl
anyonem wem