Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1447
Newerzský iurabit — Item nobilis Sandiuogius de Virzbno peremptorie [iurabit] in proximis terminis particularibus — Rota:

Ta
co my pomoʃz bog Jʃze moy oczecz
nyewzal trzy grziwen vxadza Sbilu
ta nadlug ktorz mu byl wyno
wath xadcz [Sbl] Sbiluth wynowa
th ... Jʃze moy oczecz
nedalcz mu roku tym penandzym Szedmy
grziwen