Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1435 Pisarz: 43 Numer roty: 1446
Item domini iudicio presidentes decreverunt, quia generosa domina Heduigis de Werzenicza peremptorie iurabit in proximis terminis particularibus erga nobilem Dobrogostium Popowsky — Rota:

Taco my pomoʃz
... Iʃzem byla praua nemocza
nemoczna ta nemocza yaco da
wno nyewʃtayancz tedy kedym ma
lą prziʃchąga czinicz przecziw do
brogoʃtowy popowʃkemu