Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1444
Testes domini scolastici — Item dominus scolasticus ducit testes erga nobilem Sandivogium de Woynowo: primus Miroslaus de Novaves, secundus Miroslaus Petrus de Swecothky, tercius Jacobus de Swecothky, quartus Maczek Rogalinsky, quintus Jacus Curopaczsky, sextus Nicolaus Graboweczsky

Jaco to ʃwacza Jʃze kxacz mycolay Scol
ʃtyk nyepodnoʃl [mylana] (ypogrodek) (vmlyna) wtroyanowe
zayego dzerzena wyʃchey ynezatopyl
mlÿna woynowo

Rota domini scolastici: