Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1442
Krzischewniczsky — Item nobilis Johannes Krzischewniczsky de medietate hereditatis Gora Maiori peremptorie in proximis terminis particularibus iurabit erga nobilem Wincencium de Dymoczewo — Rota:

Taco my ... Jʃzem
byl praua nyemocza nyemoczen od
boga Slozona tedy kedym mal
rok zawythi Swaczencem ʃdymocz
ewa