Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1440
Henricewa — Item pendet terminus peremptorius ad proximos terminos particulares testibus inducendis inter nobiles Michaelem de Vyr et generosam Agnetham Henricewa civem de Poznania, qui idem Michael testes inducere debuit erga eandem Henricewa, prout rotha superius dicit. Et idem nobilis Michael de Vir peremptorie iurabit erga eandem Henricewa — Rota:

Taco my po
moʃz bog ... Jʃzem byl praua nye
mocza nyemoczen odboga ʃzlozona
tedy kedym mal ʃwyathy vodzicz (zawicze)
naprzecziw paney henriczew