Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1439
Bobolczinsky iurabit — Item nobilis Sandiuogius Bobolczinsky peremptorie iurabit erga kmethones tres de Wirzchuczino in terminis particularibus proximis — Rota:

Tacomy ... Jʃzem byl
praua nyemocza nemoczen odboga
ʃlozona tedy kedym mal rok zawity
zetrzymi kmeczemý ʃwirchuczima
ʃtey ʃtey giʃtey nemoczy newʃtayacz
aʃz dotychmaʃth ...