Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1438
Grzebeniczsky — Item veniens strennuus Wincencius Czuridlo coram indicio recognovit tres marcas cum media marca nobili Sandiwogio de Grzebeniczsco pro nobili Laurencio de Brzosa filio olim Gardzine, quas solvere decrevimus in octo septimanis sub penis magnis, super hoc iudicatum solvit.

Taco my pomoʃz ... Jʃze czomý
dawal Sandziwoy grzebeniczʃky
odwe grziwne wiʃchey nyʃly czomu
wiʃnąl oczczewego dlugu tego mu
neʃnaya

Laurencius iurabit — Item domini iudicio presidentes decreverunt quod nobilis Laurencius filius olim Gardzine de Brzoza secundum ius iurabit erga eundem Sandiwogium de Grzebeniczsco — Rota: