Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1436
Czuridlo iurabit — Item domini iudicio presidentes distulerunt terminum talem, qualem hodie date habuerunt, prout in libro terrestri habent, inter providum Rabbas kmethonem de Dambrowa et trennuum Wincencium Czuridlo pro eo, prout in libro habent. Et dominus Wincencius in terminis proximis particularibus peremptorie iurabit erga Rabbas — Rota:

Taco my pomoʃz bog
... Jʃzem nyemoczen byl praua nye
mocza odboga ʃzlozona tedy kedym mal
prziʃchaga czynicz przecziwo rabaʃch
ewi othonich poroczcow aʃzdotych ne
wʃtayacz