Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1434
Item nobilis Bartholomeus de obligacione, quam habet in Kanyno, ducit testes erga Massam virginem de Poznania; primi, qui sciunt de facto et isto: primus Dobeslaus de Rogalino, qui scit de isto, secundus Swatopelk olim de Sczithniky, qui eciam de isto scit, tercius Paulus olim de Sczithniky qui eciam de isto scit, quartus Raczibor Taczelsky, qui eciam de isto scit, quintus Jacobus Swecothsky, qui eciam scit de isto, sextus Albertus Camenewsky, qui eciam de isto scit — Rota:

Taco nam pomoʃz bog + Jʃze otem
vemu Jʃze Maczey ʃtrý rodzoný
Maʃʃi panni ʃpoʃnana nyewnoʃl [pa]
pyaczinacze grziwen wdom matký
Barthoʃcha wkanyno wkarczma wʃz
aʃtawa