Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1432
Juramenta Glineczský — Item strenuus Voytek de Glynno in proximis terminis particularibus peremptorie iurabit erga kmethonem Baran de Lagewniky — Rota:

Taco my
pomoʃz, + Jʃze ma baran Slagew
nik kmetowicz nepoʃwal odwe cope
racoyemʃtwa [nyʃlý] nezaʃwal aʃtrzy
lata mýnaly