Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1434 Pisarz: 43 Numer roty: 1429
Nemeczcowsky testes — Item nobilis Johannes Nemeczcowsky ducit testes erga nobiles Nicolaum et uxorem suam de Othorowo: primus Mrzon de Welzino, qui scit de isto, secundus Wincencius de Welzino, qui eciam scit de isto, tercius Vinceneius de Chrostowo, quartus Mathias Neninsky, quintus Stanislaus Skrzathusky, sextus Laschota de Nenyno olim — Rota:

Jaco tho
ʃwacza Jʃz otem wemy Jʃze pan [Jan nye
meczcowʃky] mýcolaya ʃmargorzatha ʃwa
zona ʃzotorowa othpuʃczil panu Janowy ne
meczcowʃkemu plaʃcz potʃzitý popeliczami
taco dobrý yaco dwadzeʃcza grziwen ydwa
voʃzniky (yvoʃzi) aco Szedm grziwen yraby ypoʃczela
viprawy yaco gynʃchim Szoʃtram dal ydz
eʃzanth grziwen poʃzagu ... Jaco to ʃwacza

Testes duo primi, qui sciunt de facto: