Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1426
Roswarowsky iurabit — Item nobilis Derslaus Roswarowsky peremptorie iurabit erga nobilem Wincencium de Syroslaw — Rota:

Taco mý bog po
moʃz + ... Jʃze dla nyewiczlena pol
zaianczcowa yorla ʃkodzenem polcz
wartý grziwný ...