Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1425
Roswarowsky iurabit — Item nobilis Derslaus de Roswarowo peremptorie iurabit erga nobilem Petrum Obrziczsky — Rota:

Taco
my pomoʃz bog ... Jacom
ʃkodzen polczwarty grziwný