Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1424
Falibog iurabit — Item nobilis Falibogius de Sczithniky peremptorie in proximis terminis particularibus iurabit erga nobilem Jaschconem Orz de Rogalino — Rota:

Taco my pomoʃz
... Jʃzem byl nyemoczen praua nye
mocza othboga ʃzlozona tedy kedym
mal rok zawity naporoczkach Sya
ʃchkem orzem