Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1423
Czuridlo iurabit — Item nobilis Wincencius Czuridlo debet iurare peremptorie in proximis terminis particularibus erga nobilem Falibogmm de Chibi — Rota:

Taco my pomoʃz bog ... Jako
vmpne nyeoʃtalo wiprawy pa
na ʃchuczcziney Szoʃtri Srzebrem
ʃlotem perlami taco dobrey yaco
dzeʃzancz grziwen na Falibogowa
trzecza czaʃcz ... wiprawy ...