Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1421
Michael de Kekrs iurabit — Item nobilis Michael de Kekrs iurabit peremptorie erga nobilem — Rota:

Jʃzemý nedoplaczil pan vaczencz
paczy grziwen mey trzeczey czaʃczy Sze
ʃczy dzeʃanth grziwen