Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 142
Item sic iurare debet Petrus Czapurski contra Petrum Nagrodouicz:

Jacomi pyotraʃz mial koczel fczirech
nedzelach oprauicz aya mu [nyed] pyenødzy [dacz] nedal