Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1433 Pisarz: 43 Numer roty: 1419
Stephanus Chypsky iurabit — Item nobilis Stephanus Chypsky iurabit erga nobilem Wincencium Czuridlo de Belawi — Rota:

Taco my pomoʃz
bog ... Jʃze vpana wyanczencza oʃta
la pyancz grziwen mei czaʃczy ʃyeʃcz
ydzeʃanth grziwen poʃzagu ʃchoʃtry pana
Suczcyney