Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1415
Item erga Martinum etc.

Jʃzem ya new
ʃzal dwu conu Marcynowi ʃzamo
czwarth nadziedzine grabowe mocza
ʃzyla ʃzamoczwarth iacom ʃzam a
ʃpacza podleiʃchich taco dobre[gh] iaco dwe grziwne anigich vʃzithcu mam