Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1412
Idem Gothardus iurabit erga eundem Basch — Rota:

Taco my
pomoʃz bog ... Jʃze czo mą baʃch
ozalowal opoldzewyaci grziwni
groʃchi ʃyrokich tego mu nyeʃnaya
yedno nadawky czomu cudomow
ʃtwu myal przidacz yaco dzelcze
ʃkazali ...