Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1393 Pisarz: 4 Numer roty: 141
Item Katherina debet iurare contra dominam Bialdaman sic:

Jaco mi Byaldama fʃzøla zita za
trzi Grzivni. ... Jaco Byaldama
fʃzala katezine zita za trzi grzivni