Roty

Lokalizacja

Rok

Pisarz

Numer

Lokalizacja: P Rok: 1432 Pisarz: 43 Numer roty: 1403
Lucowska iurabit — Item generosa domina Lucowska in terminis particularibus proximis erga Jaschconem iurabit de Rosnowo — Rota:

Taco my
pomoʃz bog Jʃzem ya nekaʃzala ro
ʃzoracz copczew dwu ratayewi tedy
kedy vmpne byl Jaʃchcowi ʃroʃno
wa any vmpne wten czaʃz byl kedy
ma oto poziwano ...